Knihovna Rubikonu

Vítáme vás! Nacházíte se v on-line knihovně preventivního projektu Rubikon. Chcete-li učit žáky zodpovědnému rozhodování, získat nové praktické náměty do výuky nebo pro ně uspořádat soutěž, která je naučí a bude je zároveň bavit, jste tady správně.

Tato knihovna vám nabízí servis a metodiku pro práci s hlavními tématy Rubikonu: rizika sázení mladistvých, zodpovědné rozhodování a dodržování zákonů.

S Rubikonem se v letech 2009 – 2011 setkalo více než 35 000 žáků a pedagogů Plzeňského, Jihomoravského a Zlínského kraje. Získal zde velký ohlas jako příklad dobře udělané prevence, pedagogicky hodnotné a zároveň zábavné. Rubikon pořádalo občanské sdružení Aisis ve spolupráci s desítkami škol a středisek volného času.

V roce 2016 se Rubikon na školy vrátil! Nabízí nové výukové programy, interaktivní divadlo, soutěž, školní miniprojekty, zájmové kroužky, videa a on-line podporu. Informace o novém Rubikonu najdete na www.projektrubikon.cz, Facebooku a YouTube. Pusťte si také video Rubikon NEWS

 

Tato knihovna je elektronickou zásobárnou toho nejlepšího z Rubikonu a my vám vše nabízíme k volnému využití.

Díky knihovně budete schopni dobře a zábavně učit o výše uvedených tématech. Najdete zde metodiky a témata do vyučování, zpracované výukové programy nebo metodiku pro organizaci třídních a školních kol soutěže krok po kroku. Takže uspořádat Rubikon na škole bude pro vás hračka. Najdete zde videa, fotografie a osvědčené kroky a fígle. Nechybí seznam pomůcek a především soutěžních otázek, prezentačních témat, příběhů a úkolů, se kterými se žáci potkají.

Přejeme vám, ať je vám tato knihovna užitečným nástrojem pro vaši výuku. 

Autoři projektu Rubikon – Aisis Kladno